Tässä laskurissa tarkastellaan metsätähteiden ja/tai runkopuun korjuun vaikutuksia metsän hiilivarastoon suuruusluokkaisesti. Tarkastelu kuvaa tilannetta, jossa metsätähteet korjataan eikä jätetä metsään lahoamaan ja/tai tilannetta, jossa runkopuu korjataan, eikä jätetä metsään kasvamaan. Tulokset ovat siten metsäbiomassan korjuun ja korjaamatta jättämisen välisiä eroja metsän hiilivarastossa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa, Digitalisaation aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointi julkishallinnon palveluissa, on kehitetty yksinkertainen arviointimenetelmä, jolla voi arvioida digitaalisten tai digitalisoitujen palvelujen ilmastovaikutuksia. Hankkeen toteuttivat KPMG Oy Ab, LUT-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.