vaihe1vaihe2vaihe3

Digitaalisen palvelun ilmastovaikutusten arviointi

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa, Digitalisaation aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointi julkishallinnon palveluissa, on kehitetty yksinkertainen arviointimenetelmä, jolla voi arvioida digitaalisten tai digitalisoitujen palvelujen ilmastovaikutuksia. Hankkeen toteuttivat KPMG Oy Ab, LUT-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

Digitaalisten palvelujen monimuotoisuuden ja lähtötietojen niukkuuden vuoksi ilmastovaikutusten laskenta yhdellä yksittäisellä laskurilla ei ole mielekästä. Tähän palveluun on toteutettu laskuri yksinkertaisten verkkopalvelujen ilmastovaikutusten laskentaan. Mahdollinen vastaavien laskurien kehittäminen myös muunlaisten digitaalisten palvelujen arviointiin vaatii erillistä jatkokehitystä.

Tämä palvelu on koekäytössä ja muutokset ovat mahdollisia.

Arviointimenetelmän vaiheet

vaihe1
1. Ilmastovaikutusten tunnistaminen

Potentiaalisten negatiivisten tai positiivisten ilmastovaikutusten tunnistaminen tarkistuslistan kysymysten avulla.

vaihe2
2. Ilmastovaikutusten laskenta

Tarvittavien lähtötietojen keruu ja laskenta.
Laskenta soveltuvien palvelujen osalta laskurilla ja muussa tapauksessa erillisen asiantuntijan toimesta.

vaihe3
3. Parannuspotentiaalin arviointi

Potentiaalisten parannusten tunnistaminen ja arviointi tarkistuslistan avulla.
Toimenpide-ehdotusten tarkistuslistaa voidaan käyttää myös ilman etukäteistä vaikutusarviointia.vaihe1

1. Ilmastovaikutusten tunnistaminen

Potentiaalisten negatiivisten tai positiivisten ilmastovaikutusten tunnistaminen tarkistuslistan kysymysten avulla.


Valitse kaikki kysymykset, joihin epäilet vastauksen olevan kyllä, nyt tai tulevaisuudessa.vaihe1

2. Ilmastovaikutusten laskenta

Tarvittavien lähtötietojen keruu ja laskenta.
Laskenta soveltuvien palvelujen osalta laskurilla ja muussa tapauksessa erillisen asiantuntijan toimesta.


Yksinkertaisen verkkopalvelun ilmastovaikutusten laskenta

Laskurilla voidaan arvioida ilmastovaikutukset alla olevan kuvan mukaiselle palvelulle tai palvelun osalle. Tämä on toistaiseksi ainoa palvelutyyppi, jolle on laadittu yksinkertainen laskentamalli. Muiden palvelujen ilmastovaikutusten laskentaan tarvitaan elinkaariarviointiin perehtyneen asiantuntijan apua.

palvelun osat
Palvelun tuottaminen:
  1. Palvelun tuottajan, kehittäjän ja ylläpitäjän laitteet

  2. Palvelun tuottamiseen verkon kautta käytettävät laitteet (esim. sovelluspalvelimet sisäverkossa tai pilvessä)

  3. Verkot, joiden kautta palvelu toimitetaan ja ylläpidetään

Palvelun käyttäminen:
  1. Palvelun käyttäjän laitteet

  2. Käyttäjän verkkoyhteydet


Tiedot arvioitavasta palvelusta


Palvelun tuottajan, kehittäjän ja ylläpitäjän laitteet

Kuinka monta henkilötyövuotta vuodessa käytetään palvelun ylläpitämiseen, sisällön tuottamiseen, fasilitoimiseen ja kehittämiseen?

Henkilötyövuosien määrä
Henkilöstön käyttämä laitteisto

Palvelun tuottamiseen verkon kautta käytettävät palvelimet sisäverkossa tai pilvessä
Verkkoisännöinti (hosting)
Kuinka monta suoritinta (CPU/vCPU) on varattu palvelun käyttöön?
Montako teratavua levytilaa (SSD) palvelulle on varattu?
Palvelinkeskuksen tyyppi

Kuinka monta gigatavua tietoa siirretään kuukaudessa palvelun ja käyttäjien välillä?

Kuinka monta kertaa kuukaudessa palvelua keskimäärin käytetään?

Palvelun käyttäjien päätelaitteet

Mikä osuus käyttäjistä käyttää palvelua puhelimella tietokoneen sijaan?

Puhelinta käyttävien osuus (%)

Mikä on keskimääräisen käyttökerran kesto minuutteina?

Tulokset


...


vaihe1

3. Parannuspotentiaalin arviointi

Potentiaalisten parannusten tunnistaminen tarkistuslistan avulla.
Toimenpide-ehdotusten tarkistuslistaa voidaan käyttää myös ilman etukäteistä vaikutusarviointia.


Toimenpiteitä parannuspotentiaalin arvioimiseksi verkkopalveluissa